EST ENG RUS GER FIN SWE ESP

Byggtjänster och byggledning

Nord Property tillhandahåller alla byggtjänster och all projektledning i samarbete med Estlands ledande byggföretag genom avtal och sourcing. Det innebär att du kan vända dig till oss med din vision och att vi kommer att förverkliga den med våra partners genom att ta hand om alla åtgärder relaterade till genomförandet och hanterandet av projektet. Vi börjar med att planera fastighetsobjektet och avslutar med att organisera landskapsplaneringen runt det färdiga objektet.