Fastighetsförvaltning

"Fastighetsförvaltning

De fastighetsförvaltningstjänster som tillhandahålls av Nord Property innebär i huvudsak att vi kommer att hyra din fastighet och stå för samtliga administrativa uppgifter. Detta kommer att säkerställa en stabil produktivitet för fastighetsägaren eftersom det kommer att vara av intresse för Nord Property att hitta och behålla hyresgäster. Så du behöver inte oroa dig för att den uthyrda objektet kommer att stå oanvänt under en längre tid eller att det inte skulle finnas någon produktivitet.

Nord Property kommer att se om underhållet av ditt fastighetsobjekt. Vi kommer att komponera en grundlig genomgång av din fastighet och dess tillstånd för varje hyresperiod, organisera daglig administrering och vid behov leda reparationsarbeten. Likaså kommer vi att vidarebefordra kommunala avläsningar och se till att alla kommunala räkningar betalas i tid.

Fastighetsförvaltningstjänsten kommer även att garantera ägaren att alla rättsliga frågor som rör fastigheten kommer att behandlas som de bör. Vi är behöriga att förbereda, ändra och avsluta hyresavtal - det är viktigt att avtalet är korrekt färdigställt och i detalj beskriver rättigheter och skyldigheter för hyresgästen för att undvika ytterligare komplikationer. Vi kommer att behålla goda relationer med lägenhetsföreningar, se till att hyresgästerna informeras om lägenhetsföreningens stadgar och även dela återkoppling mellan hyresgäster, föreningar och våra mäklare. "