Fastighetsvärderingstjänst

Vi kan erbjuda en snabb expertvärdering av din lägenhet, ditt hus, din kommersiella anläggning eller din mark. Om det är nödvändigt kan värderingen vidarebefordras direkt till finansiella institutioner.

En fastighetsvärdering kan behövas för flera ändamål. För det första är en värdering som görs av ett proffs den bästa indikatorn på fastighetsobjektets aktuella marknadsvärde, vilket fungerar som stöd i komponerandet av en marknadsmässig säljstrategi. Det gör det lättare att undvika en alltför lång försäljningsperiod för en övervärderad fastighet. För det andra behövs en expertvärdering för att få ett lån från banken på säkerhet, för att bestämma marknadsvärdet på vald säkerhet.

Fastighetsvärdering är mycket viktig för företagare för finansiell redovisning. En successiv expertvärdering krävs för att reflektera förändringen av fastighetsvärdet i rapporter/balansräkningar, eftersom värdet på fastigheten kan ändras avsevärt med tiden.

Givna värderingar följer internationella värderingsstandarder.