Försäljning av fastighetsutvecklingsprojekt

Nord Property hjälper byggherrar att framgångsrikt förverkliga sina utvecklingsprojekt. Om du är fastighetsutvecklare, men inte vill hantera försäljningen av din fastighet själv, eller om det finns komplikationer med säljprocessen, är det bäst att vända sig till våra experter. Tillsammans kommer vi att hitta den lämpligaste strategin för försäljningen av din fastighet.

Vi komponerar en unik marknadsföringsstrategi för framgångsrik försäljning av varje utvecklingsobjekt. Marknadsföringsstrategin innefattar individuella hemsidor och en grundlig reklamkampanj. Vi erbjuder de bästa helhetslösningarna till potentiella köpare av ditt utvecklingsobjekt i samarbete med flera Nord Property-interiördekoratörer och andra interiördesignföretag. Och vid behov kommer vi att hitta den lämpligaste formen av finansiering för säljprocessen i samarbete med de större kreditinstituten.

Vi hjälper till att sälja din fastighet i alla stadier av säljprocessen, från presentationen av lokalerna för potentiella köpare till färdigställandet av köp-säljavtal och försäljningshandling. Vi ger dig successiv feedback om säljprocessen, inklusive mängden av intresserade parter och en allmän utvärdering av utvecklingsprojektet. Vi kommer att ge våra rekommendationer för att maximera försäljningen och genom ömsesidigt samarbete kommer vi att hitta en köpare till din fastighet.